fbpx


Dodanie ogłoszenia

365 dni - darmowe

Odświeżenie ogłoszenia

365 dni - 90 pkt.

         

Promocja "Pogrubione"

Ogłoszenie zostanie opublikowane z pogrubioną czcionką na liście ogłoszeń.

  90 dni – 10 pkt.

180 dni – 19 pkt.

360 dni – 30 pkt.


Promocja "Ramka"        

Ogłoszenie zostanie opublikowane z ramką wyróżniającą na liście ogłoszeń.

  90 dni – 10 pkt.

180 dni – 19 pkt.

360 dni – 30 pkt.

 

Promocja "Tło"

Ogłoszenie zostanie opublikowane z wyróżnionym tłem na liście ogłoszeń.

  90 dni – 10 pkt.

180 dni – 19 pkt.

360 dni – 30 pkt.


Promocja "Specjalne"

Ogłoszenie zostanie opublikowane w module wyświetlającym ogłoszenia specjalne.

Okres promocji

 90 dni – 20 pkt.

180 dni – 38 pkt.

360 dni – 60 pkt.

 


Promocja "Pierwszy"   

Ogłoszenie będzie publikowane jako pierwsze na liście ogłoszeń.

Okres promocji

  30 dni - 300 pkt.

  60 dni - 590 pkt.

  90 dni - 8700 pkt.

180 dni -1700 pkt.

360 dni - 3200 pkt.