Dodanie ogłoszenia

  90 dni - darmowe

180 dni - 500 pkt.

360 dni - 900 pkt.

 

Odświeżenie ogłoszenia

  90 dni - 300 pkt.

180 dni - 500 pkt.

360 dni - 900 pkt.

          

Promocja "Pogrubione"

Ogłoszenie zostanie opublikowane z pogrubioną czcionką na liście ogłoszeń.

  90 dni – 100 pkt.

180 dni – 190 pkt.

360 dni – 300 pkt.


Promocja "Ramka"        

Ogłoszenie zostanie opublikowane z ramką wyróżniającą na liście ogłoszeń.

  90 dni – 100 pkt.

180 dni – 190 pkt.

360 dni – 300 pkt.

 

Promocja "Tło"

Ogłoszenie zostanie opublikowane z wyróżnionym tłem na liście ogłoszeń.

  90 dni – 100 pkt.

180 dni – 190 pkt.

360 dni – 300 pkt.


Promocja "Specjalne"

Ogłoszenie zostanie opublikowane w module wyświetlającym ogłoszenia specjalne.

Okres promocji

 90 dni – 200 pkt.

180 dni – 380 pkt.

360 dni – 600 pkt.

 


Promocja "Pierwszy"   

Ogłoszenie będzie publikowane jako pierwsze na liście ogłoszeń.

Okres promocji

  30 dni - 3000 pkt.

  60 dni - 5900 pkt.

  90 dni - 87000 pkt.

180 dni -17000 pkt.

360 dni - 32000 pkt.